ONS DOEL

ons doel

is een ongebonden, pluralistische vereniging die zich actief inzet om een evenwichtig verband te scheppen tussen een ecologisch-biologische leefomgeving enerzijds en kunstzinnige sociaal,culturele en educatieve projekten anderzijds, ter bevordering van een algemene duurzame ontwikkeling van onze hedendaagse samenleving. 


Aktiviteiten op een bioboerderij en/of platteland hebben een heilzaam effect voor kinderen en bieden een unieke meerwaarde voor  kwetsbare groepen 


De vereniging heeft tot doel:
Educatie en sensibilisering.


Collectieve waarden, gemeenschapsgevoel, participatie, initiatie en kennisoverdracht komen aan bod binnen de volgende gebieden:  theater, film, cabaret, beeldende kunst en muziek. Via workshops, georganiseerde activiteiten voor kinderen, jongeren, kansengroepen en geïnteresseerden.


Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding van kansengroepen en het bevorderen van de sociale cohesie.


Organisatie en promotie van kijk-, kinder- en zorgboerderijen.


Duurzame productie en consumptie van biologische landbouwproducten.


Het in stand houden en creëeren van biodiversiteit.


Via organisatie van zadenbeurzen, zadenbanken en het telen en in stand houden van oude rassen fruitbomen, groenten, granen en dieren.


Stimuleren van biologische landbouwproducten aan particulieren, kansengroepen, organisaties, scholen, etc.  Via samenwerking met diverse CSA’s, Commons-systemen, natuurverenigingen, ngo’s, etc. wordt er ingezet op de economische leefbaarheid van biologische landbouw.